Ecrire au gouverneur

Miarahaba tompoko, misy zavatra tianao holazaina amin'ny Governora RAKOTOVAO Vyvato Rakotomaditra ve?

Namoraina ny fomba ahafahanao mifampiresaka na mampita vaovao any amin’ Andriamatoa Governora. Fenoy ny takelaka etsy ambany.

  • Olontsotra
  • Olomboafidy
  • Mpisolo tena ny fikambanana
  • Fangatahana @ anarako manokana
  • Haneho hevitra
  • Hanoratra ho an'ny mpiara miasa @ Governora